Doğadaki canlı türlerinden ve oluşumlarından her zaman etkilenmişizdir. Oluştukları renklerden tutun formlarına kadar inanılmaz bir tasarıma sahiptirler. Ve her zaman deniz analarının formlarını ve oluşturdukları haraketleri çok sevmişizdir. Bu tasarımda deniz analarından ve özellikle Ctenophora cinsinden formundan ilham aldık.