Runa, aynı formal dil kullanılarak yaratılmış, masa ve oturma ünitesi içeren bir koleksiyondur. Koleksiyonun amacı masa ve oturma fonksiyonları arasındaki ilişki ve diyaloğu çeşitli formal tasarım manipülasyonlarını ve yaratım tekniklerini kullanarak yeni dinamik ve eğrisel form yaratmaktır.